MS Teams + Ascom = SANT!

Ascom tillkännager integration av sina IP-DECT-telefoner med Microsoft Teams SIP Gateway, vilket möjliggör Teams-samtal och personliga larmfunktioner på Ascom-enheterna.

Organisationer med ett befintligt Ascom IP-DECT-system kan skydda sin investering och dra nytta av fortsatt service när de migrerar sitt telefonsystem till Teams. Migreringen i sig är smidig och kräver endast en enkel systemuppgradering och omkonfigurering. Microsoft Teams-funktioner som stöds är tillgängliga från Ascom IP-DECT version 11.8.8.

Integrationsavtalet omfattar följande Ascom IP-DECT-telefoner:

  • Ascom Myco 3 smartphone
  • Ascom d43
  • Ascom d63
  • Ascom d81
  • Ascom d81Ex
  • Ascom d83
Varukorg