Telefoner för WiFi

 • Bastelefon
 • Handel, hotell, industri
 • Bluetooth
 • MS Teams
 • Fungerar mot de flesta WiFi-fabrikat
 • Robust telefon
 • Handel, hotell, industri
 • Bluetooth
 • MS Teams
 • Fungerar mot de flesta WiFi-fabrikat
 • Larm- och meddelandehantering
 • Standardtelefon
 • Handel, hotell, industri
 • Bluetooth
 • MS Teams
 • Fungerar mot de flesta WiFi-fabrikat
 • Meddelandehantering
 • Föregångare till Ascom i63 Protector
 • Handel, hotell, industri
 • Bluetooth
 • Larm och meddelandehantering
 • VoWiFi-/DECT-telefon 2-in-1
 • IP67-klassning
 • Android
 • Bluetooth
 • Larmfunktionalitet
 • Microsoft Teams godkänd
 • Trådlös anslutning via WiFi
 • Antibakteriellt hölje
 • Stor optisk samtalsdisplay
 • Möjligt att ha upp till 5 handenheter
 • Servrar i Tyskland
 • Klientbaserad admin-applikation
Varukorg