Snom HD350W Hotel

Snom HD350W Hotel är en modern WiFi-telefon som sticker ut genom sin distinkta design, med fokus på hotellbranschen (passar såklart även i andra miljöer). Knappar med viktiga funktioner som MUTE, HANDS-FREE och HOLD finns lättillgängliga på kontrollpanelen. Den stora samtalsdisplayen visualiserar tydligt inkommande samtal eller om meddelanden väntar.

 • Trådlös anslutning via WiFi
 • Antibakteriellt hölje
 • Stor optisk samtalsdisplay
 • Möjligt att ha upp till 5 handenheter
 • Servrar i Tyskland
 • Lokal administration av alla telefoner via admin-applikationen
  Snom Hospitality SIP Phone Administration Tool:

  • Upptäcker alla telefoner i samma nätverk/subnät
  • Hanterar samtliga telefoner vad gäller konfiguration och massuppgradering
  • Övervakar alla telefoner i nätverket – både manuellt och genom en schemaläggning
  • Massändrar administratörlösenord på alla telefoner i nätverket.
  • Massgenererar konfigurationsfiler

 

 • 1 SIP-konto
 • Antibakteriellt hölje
 • Stor optisk samtalsdisplay
 • PoE
 • Servrar i Tyskland
 • Klientbaserad admin-applikation
 • 1 SIP-konto
 • Trådlös DECT-lur
 • Stor optisk samtalsdisplay
 • PoE
 • Servrar i Tyskland
 • Klientbaserad admin-applikation
Varukorg

Logga in: