Stäng
Startsida / Videomöten i molnet

Videomöten i molnet

Med ”videomöten i molnet” menar vi, lite tillspetsat, integration av hårdvara för röst och bild i molnet. Via registrerade partner konfigurerar och levererar Talk Telecom videolösningar för alla typer av mötesmiljöer och stödjer flertalet video- och kommunikationsplattformar*. 

Vi säkerställer optimal ljud- och bildkvalitet enligt kundens kravspecifikation och yta. Skalbarheten i våra molnanpassade videolösningar medför mångsidiga möjligheter, i det fysiska såväl som det virtuella rummet. 

  • Hörsalar, klassrum och större konferensrum: 12 - 20+ personer
  • Medelstora till mindre mötesrum: 6 - 12 personer 
  • Huddle rooms: 2 - 6 personer  
  • Desktop och mobil: (”Min Doktor” - den digitala vården) 1-till-1 
 
 

Vi gör det enkelt att mötas i tid och rum, oavsett bransch och geografisk placering.

Våra videolösningar innebär bl.a. att din kund har möjlighet att:

  • bygga bättre relationer, samarbeta tätare och stärka sammanhållningen …

  • träffas oftare, utan att behöva resa …

  • ha spontana och stressfria avstämningar och nå projektmål snabbare ...

  • tjäna tid, sänka resekostnader, öka intäkter och bidra till en renare miljö …


Kontakta oss
s
å tittar vi på en lösning som passar just din kunds behov och verksamhet! 

 

* Fråga oss gärna om andra appar och plattformar (mobil, video, kommunikation) utöver dessa.