Integrerar hårdvara för röst och bild i molnet

Aktuellt

Tillämpningar

Hybridarbete, digital vård och skolsäkerhet med våra USB-anslutna lösningar.

Hybridarbete och USB-hjälpmedel

Hybridmodellen har visat att de flesta arbetsmoment går att uträtta även utanför kontoret, efter ordinarie kontorstid. Det viktigaste är inte 100% fysisk närvaro utan känslan av att man är inkluderad, har möjlighet att kommunicera och leverera resultat.  För att få uppleva hybridmodellens fulla potential med bl a…  

EFFEKTIVA MÖTEN, NÖJDA MEDARBETARE OCH KUNDER, BIBEHÅLLEN KOMPETENS OCH PRODUKTIVITET

… är det kritiskt att företag tillhandahåller och investerar i anpassningsbara kommunikationsverktyg samt ser till att anställda får möjlighet att bemästra och bli bekväma med hjälpmedlen.

Säkerhet i skolan

Vi levererar lösningar som stänger ute obehöriga och motverkar våld, mobbing, hot, droger och vandalism:

  • Entrékontroll med video
  • Individbaserad passage med kod eller tag
  • Tidsstyrd passage på individ- eller gruppnivå
  • Loggar på all inpassering
  • Utropp: ljud & ljus

Anslutning, drift och styrning hanteras platsoberoende i molnet; och kommunikation sker via svarsenheter så som personsökare, smartphones, stationära bildskärmar, desktops, bordstelefoner, etc.

Varukorg