Säkerhet i skolan

Skräddarsydda system

Vi skräddarsyr kommunikationslösningar och larm för en säkrare och tryggare skolmiljö.

För att uppmärksamma, förhindra och/eller begränsa påverkan av en hotfull händelse är det viktigt att lämplig information sprids snabbt, att åtgärder automatiskt initieras och varnar rätt personer så e
ffektivt som möjligt.

Våra lösingar

Vi levererar lösningar som stänger ute obehöriga och motverkar våld, mobbing, hot, droger och vandalism:

 • Entrékontroll med video
 • Individbaserad passage med kod eller tag
 • Tidsstyrd passage på individ- eller gruppnivå
 • Loggar på all inpassering
 • Utropp: ljud & ljus

Anslutning, drift och styrning hanteras platsoberoende i molnet; och kommunikation sker via svarsenheter så som personsökare, smartphones, stationära bildskärmar, desktops, bordstelefoner, etc.

Hotbilder:
 • Misstänkt, obehörig person på eller nära skolans område
 • Slagsmål på skolgården
 • Brand/rökutveckling eller skottlossning
Lösningar:
 • Positionering (+mandown)
  Säkert arbete utan att utöka bemanning.
 • Larm
  Personsäkerhet, överfall når rätt person eller grupp av människor.
 • Meddelande
  Avancerade meddelanden och kvittens. Maskinstyrning.
 • Telefoni
  Trådlös telefoni för rörligt ”on-site” arbete.
Varukorg