Partnerwebb

  • empty-field
  • empty-field
  • empty-field

Ett verktyg för våra registrerade återförsäljare och partner där man behöver ett kundinlogg.

Vill du bli återförsäljare/partner till Talk Telecom och därmed få tillgång till de produkter och tjänster vi distribuerar, fyll då gärna i en ÅF-ansökan och skicka in.

INNEHÅLL PARTNERWEBB

Teknik 

  • FAQ – de vanligaste frågorna
  • Firmware/Software uppdateringar, för vissa av våra produkter, se annars >> Download  
  • Manualer/Snabbguider, för vissa av våra produkter, se annars >> Download  

Support & Service

  • Supportformulär
  • RMA-formulär
  • Konfigureringsunderlag

GDPR

  • Formulär för incidentrapport

Saknar du inlogg?

Kontakta gärna din säljare hos oss eller maila
order@talktelecom.se.