Hybrid Workplace Solutions

Samarbetstjänster för enklare och lönsammare hybridarbete

Enkelt sammanfattat är Hybrid Workplace Solutions olika boknings- och samarbetstjänster som hanterar hybridarbetets utmaningar med resursfördelning av arbetsplatser och mötesrum.

  • Ena den rörliga arbetsstyrkan
  • Bättre möteskultur
  • Allokera och boka arbetsplats / mötesrum i förväg
  • Anpassa utrymme efter behov: möte, projekt, enskilt arbete
  • Få utförlig statistik att analysera och effektivisera resursbehov 
  • Betala endast för tjänster som används
  • Inget krav på investeringskostnader

Vill du veta mer om hur du kan förena den fysiska arbetsplatsen med den digitala och skapa ett friktionsfritt flöde av människor, resurser och information? Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Hybrid Workplace Solution förenklar hybridarbetet, skapar en bättre möteskultur, upprätthåller teamkänslan, förenklar beslutsfattande, effektiviserar resurser och reducerar lokalkostnaderna.

Boka mötesrum eller skrivbord i förväg

Från att anställda helt jobbade på distans under coronapandemin kommer många nu in på kontoret bara en del av veckan. Hot-desking är ingen ny företeelse men för dagens hybridarbetare är det avgörande att i förväg kunna boka in ett ”hett skrivbord” eller mötesrum. Lösningen för att undvika dubbelbokningar, spökmöten eller betala för oanvänt utrymme är en licensbaserad schemaläggningstjänst, där man endast betalar för det man använder.

Med en molnbaserad bokningsplattform, rumsdisplayer och smarta sensorer effektiviseras allokeringen och yta matchas med behov: t ex rummets storlek, exakt lokalisering, närliggande beläggning och tillgänglig utrustning. Kalenderintegration och bokningsstöd för Microsoft Teams, Google Meet och Microsoft Office 365. 

Intresserad av våra lösningar?

Varukorg