Digitala vården

Fri från geografiska begränsningar

Den digitala vården bortser från geografiska begränsningar och möjliggör hälso- och sjukvård oavsett var man befinner sig. Med modern videoteknik kan fler behövande få hjälp på distans. Många av dagens fysiska läkarbesök skulle med fördel kunna kompletteras eller ersättas med virtuella. 

 • Hembesök i virustider (COVID-19)
 • Hälsorådgiving, diagnos
 • Medicinsk information och receptförnyelse
 • Graviditetskontroll
 • Anhörigbesök via video: sjukhus, vårdhem, hospice

Ses utan att träffas

Videomötet har blivit en räddning när det kommer till att förhindra smittspridning under Coronapandemin. Digitala samarbeten i Teams och Zoom sker rutinmässigt inte minst inom vården. På platser där besöksförbud råder (p.g.a. COVID-19) medför videolösningar spontana och säkra möjligheter att ses utan att fysiskt träffas.

Yealink VP59 är en populär videotelefon som flitigt används i mindre mötesrum, från det privata kontoret och köksbordet. Den är enkel att hantera tack vare greppvänlig design och tydliga knapp- och pekfunktioner. Med överlägset HD-ljud, ställbar HD-skärm och kristallklar bild erhålls verklighetstrogna möten och samarbeten.

Telefonen är idealisk i en vårdmiljö då den smidigt kan flyttas mellan olika avdelningar och rum. Se även Yealink VP59 Teams Edition.

Videolösningar som vårdar och värnar

Nu är det viktigare än någonsin att vårda och värna våra äldre. I tider då vi uppmanas att hålla avstånd kan vi hjälpa till att säkerställa virtuell närhet och omsorg. Vi erbjuder vårdgivare, vårdtagare och anhöriga digitala lösningar* som etablerar och upprätthåller riskfri kontakt.

Mer om våra användningsområden inom videomöten hittar du här och i vår webbshop.

*videokonferensvideotelefoni, videokameror, videopaket och kompletta lösningar för MS Teams och Zoom.

Nytta för både vårdgivare och vårdtagare
 • Förhindrar smittspridning.
 • Attraherar patienter utanför geografiskt område.
 • Bättre patientbemötande med högre servicegrad.
 • Styr vårdmöten till önskade tider.
 • Fördelar möten på rätt resurs, individ eller grupp, fysiska, video-, tal- och textmöten (telefon).
 • Möjliggör digitala samarbeten med externa aktörer.