Digitala vården

 • Flexibelt
 • Effektivt
 • Klimatsmart

Fri från geografiska begränsningar

Den digitala vården bortser från geografisk begränsningar och möjliggör hälso- och sjukvård oavsett var man befinner sig.

Med modern och lätthanterlig videoteknik kan fler patienter få  professionell hjälp på distans.

Våra lösingar

Vi kan erbjuda patienter och anhöriga digitala lösningar som etablerar och upprätthåller kontakt med läkare och övrig vårdpersonal. Videomöten förenklar även samarbeten mellan kollegor och vårdinrättningar. Många av dagens fysiska läkarbesök skulle enkelt kunna ersättas med ett virtuellt.

 • Virustider – hembesök via video
 • Hälsorådgiving
 • Medicinsk information & receptförnyelse
 • Graviditetskontroll
Nytta för både vårdgivare och vårdtagare
 • Attraherar patienter utanför geografiskt område.
 • Bättre patientbemötande med högre servicegrad.
 • Styr vårdmöten till önskade tider.
 • Fördela möten på rätt resurs, individ eller grupp, fysiska, video-, tal- och textmöten (telefon).
 • Möjliggör digitala samarbeten med externa aktörer.