Återförsäljare

  • empty-field
  • empty-field
  • empty-field

Skräddarsydda system

Talk Telecom skräddarsyr kommunikations- och larmsystem för en säkrare och tryggare skolmiljö.

För att uppmärksamma, förhindra och/eller begränsa påverkan av en hotfull händelse är det viktigt att lämplig information sprids snabbt, att åtgärder automatikst initieras och varnar rätt personer så effektivt som möjligt.