Råd till vården – 8 förslag till förbättrad säkerhet och kommunikation

Råd till vården - lösningar för en bättre säkerhet

Med våra VÅRD OCH OMSORGS-specifika lösningar för access, information, larm och övervakning ges oändliga möjligheter att förbättra kommunikationen, servicen och säkerheten i din eller din kunds verksamhet. Vi hjälper gärna till med konfigurering för att underlätta installation och drift.

Nedan följer 8 förslag som kan anammas rakt av eller anpassas och utvecklas efter behov.

1. Fanvil PA2 för integration av utrop, sökning, intern kommunikation, signalering, m m.
IP-enhet för standard SIP – Talk Telecom

2. Analog till 4G omvandlare
Alphatech 4G analog gateway – Talk Telecom

3. SIP-högtalare, d v s hoppa över förstärkare och streama direkt mot högtalare (för att kommunicera olika budskap till olika avdelningar).
Fanvil SIP-högtalare (takhögtalare) – Talk Telecom

4. Porttelefon för entré, väntsalar, apoteksutlämning, besöks-, personal- och sällskapsrum (numeriskt keyboard, singel- eller snabbknappar).
Porttelefoner & Skalskydd – Talk Telecom

5. Larmknapp i entréer, väntrum, apotek, förråd, sällskapsrum, m fl.
Fanvil i10 stationär larmknapp – Talk Telecom

6. Svarsplatta i kombination med porttelefon innebär utökad service och säkerhet för anställda, patienter och besökare. Konceptet förenar bild, ljud, larm och remote access.
Fanvil Entré Video – bild, ljud, larm, access, information – Talk Telecom

7. Assistans-knapp med förinspelat meddelande.
Fanvil i61 assistansknapp med automeddelade + konfigurering – Talk Telecom

8. Intercom som gör det lekande lätt att larma för den som får vård i hemmet, visast på sjukhus eller bor på servicehem.
Fanvil Y501W SIP Care Intercom – Talk Telecom

Varukorg