“Smarta Företag” med Fanvil i64/i61

Baserat på Fanvils SIP-teknologi erbjuder vi säkerhetsprodukter och tjänster för
“smarta företag” (smarta hem).

Den främsta fördelen med IP-baserad säkerhet är att den enkelt flyttas in i ditt befintliga nätverk. Därmed anpassar du själv skyddsnivån och styr entré, passage, larm och övervakning från din dator, svarspanel eller mobil.

Vi levererar alla våra lösningar förkonfigurerade och driftklara. Installationen blir på så vis en enkel match för dig och ditt IT-team.

Varukorg