Prisjustering av transporter från den 1 januari 2021

Den pågående pandemin har inte minst påverkat transportbranschen i form av nedstängningar och volymsvängningar. På grund av förändrade priser från vår speditör kommer våra fraktpriser justeras per den 1 jan 2021. Kontakta oss om du har frågor.