Anpassa säkerhetsnivån med rätt skalskyddspaket

Hur Corona fortsatt kommer att påverka skolor, vårdinrättningar och övriga verksamheter
under hösten är oviss. Men ett tveklöst gott råd är att se över befintlig säkerhet och
anpassa skyddsnivån för alla eventualiteter.

I virustider är det extra viktigt att ha ett hälsosamt entréskydd.

Med våra IP-baserade skalskyddspaket 

–  ökar du säkerheten för de som måste vistas på arbetsplatsen.
– upprätthåller du god kundservice även när du inte är på plats.
– tilldelar du access och kommunicerar på distans via video.

Varukorg