Integrerar hårdvara för röst och bild i molnet

Tillämpningar

Ses och samarbeta säkrare genom våra USB-anslutna hjälpmedel ”Video & Voice Solutions”.

USB-anslutna lösningar

Under rådande pandemi jobbar allt fler på distans och efterfrågan på tekniska hjälpmedel ökar stadigt. ”Video & Voice Solutions” är framtagna för att fungera optimalt med befintlig utrustning (datorer, mobiler och externa skärmar), för att göra det enklare och effektivare att hålla kontakt med anhöriga och kollegor. 

Att ”ersätta” verkliga möten och samarbeten med virtuella har blivit en självklarhet.  I nuläget inriktar vi och våra partner oss på smittsäker, mobil handlingsförmåga genom särskilt anpassade USB-baserade lösningar.

Digitala vården

Digitala möten och efterfrågan på verktyg och tjänster som främjar videosamarbeten fortsätter att öka. Verksamheter, kunder och kollegor anpassar sig till en ny verklighet och blir alltmer kreativa när det kommer till att använda video.

Ett tydligt exempel på detta ser vi inom den digitala vården – vård på distans – där det fysiska ansikte-mot-ansikte-besöket ersätts med det virtuella videomötet.

Aktuellt

Talk Telecom

Ascom d81/d81Ex End Of Sale

Vi har fått information om att “vissa komponenter” ej längre finns att tillgå med påföljden att Ascom d81 och Ascom d81 Messenger Ex är EOS.

Läs mer