Integrerar hårdvara för röst och bild i molnet

Tillämpningar

Prioriterat personskydd genom tillämpad övervakning av byggnader, maskiner och passager. Läs mer om hur vi anpassar säkerhet inom skola och vård.

Säkerhet i skolan

Talk Telecom skräddarsyr kommunikationslösningar och larm för en säkrare och tryggare skolmiljö.

För att uppmärksamma, förhindra och/eller begränsa påverkan av en hotfull händelse är det viktigt att lämplig information sprids snabbt, att åtgärder automatiskt initieras och varnar rätt personer så
effektivt som möjligt.

Digitala vården

Digitala möten och efterfrågan på verktyg och tjänster som främjar videosamarbeten fortsätter att öka. Verksamheter, kunder och kollegor anpassar sig till en ny verklighet och blir alltmer kreativa när det kommer till att använda video.

Ett tydligt exempel på detta ser vi inom den digitala vården – vård på distans – där det fysiska ansikte-mot-ansikte-besöket ersätts med det virtuella videomötet.

Aktuellt