Trådlös IP-telefoni


Trådlös IP-telefoni

Trådlös telefoni för butik, lager, verkstad och andra miljöer där behovet av lokala trådlösa lösningar finns.

Vi har IP DECT och WiFi-lösningar för allt, från små lokaler och få användare till riktigt stora lokaler och många användare. Samtliga produkter stöder SIP-standard och ansluts direkt mot Lan. Ascom är dessutom förberett för larm- och meddelandeövervakning. Vi  kan leverera alla lösningar förkonfigurerade och klart att ansluta mot en växelplattform.

Våra säljare hjälper dig att välja rätt lösning utifrån dina behov och växelplattform.

Lokalt mobilt nätverk


Lokalt MOBILNÄT 

Den lokala mobila lösningen ger möjlighet att förvandla en vanlig GSM lur eller smartphone till en SIP förlängning av företagets växel samt  dra nytta av kostnadsfria samtal inom företagets nätverk. Den förbättrade täckningen som tillhandahålls av GSM Mitel Local Mobile lösning är idealiskt för medelstora och stora campusområden, inbyggt eller externt. Idealiskt för sjukvård, industri, tillverkning, gruvdrift, utbildning eller något annat företag eller organisation.

Mitels lösning för lokala mobilnät är en helt fristående mobilnätverkslösning som hanteras och kontrolleras lokalt av kunden och är därför inte beroende av en mobiloperatör.

Även om man har integrerat det publika mobilnätet med sitt lokala mobilnät, och det publika mobilnätet skulle gå ner, fungerar det lokala mobilnätet.

 


Vad är ett lokalt mobilnät och hur används det?

 • Ett lokalt mobilnät består av samtliga de funktioner som krävs för att en mobiltelefon eller surfplatta skall fungera.
 • Det lokala mobilnätet har egna SIM-kort som endast fungerar inom det lokala mobilnätets täckningsområde.
 • Endast de mobiler som är registrerade i det lokala mobilnätet kan användas, vilket medför att det till skillnad från de nationella operatörernas nät aldrig riskerar att överlastas på grund av folksamlingar.
 • Ett lokalt mobilnät kräver inga abonnemang och samtal medför inga trafikavgifter.
 • Det lokala mobilnätet ansluts till omvärlden via en företagsväxel antingen lokalt placerad eller molnbaserad.

 

 Fördelar med LOKALA MOBILNÄT

         Kan ersätta DECT system

 • Ersätter ca 5 dect basar och ca 10 WLan AP.
 • Skalbart från ca 20 upp till 5.000 användare.
 • Enkelt att integrera och använda verksamhets appar.
 • Ger mycket bättre data prestanda då mobiltelefon har EDGE och LTE.
 • Möjlighet till integration med larmsystem, personsökarsystem och verksamhetsstödsystem.
 • Möjlighet att integrera med de nationella mobilnäten.
 • Full kontroll över trafik, inklusive data, röst och sms.


         Kan ersätta Voice over WiFi

 • Terminalutbudet är mycket större, bättre prestanda och är avsevärt billigare än dedikerade VoWiFi enheter.
 • Hög talkvalitet även vid rörelse.
 • Dedikerat och frekvensplanerat spektrum.
 • Lokala mobilnät är från grunden konstruerade för sann mobilitet med “handover” styrd av nätet, VoWiFi uppvisar en hög grad av tappade samtal.
 • WiFi-basstationer har väsentligt mindre täckning vilket ökar antalet handovers (som ofta misslyckas).
 • WiFi använder frekvensband med mycket högre frekvens vilket ger problem i miljöer med mycket metall.
 • Man slipper att installera och administrera egna applikationer då mobilnäten är skapade för telefoni, meddelandetjänster och data.
Stäng