Partnerwebb


Ett verktyg för våra registrerade återförsäljare och partner där man behöver ett kundinlogg. Saknar du inlogg, kontakta gärna din säljare hos oss eller maila order@talktelecom.se.

Vill du bli återförsäljare/partner till Talk Telecom och därmed få tillgång till de produkter och tjänster vi distribuerar, fyll då gärna i en ÅF-ansökan och skicka in.

Partnerwebben innehåller:

TEKNIK 

  • FAQ - de vanligaste frågorna
  • Firmware/Software uppdateringar (för vissa av våra produkter, se annars Download
  • Manualer/Snabbguider (för vissa av våra produkter, se annars Download)  

 

SUPPORT & SERVICE

  • Supportformulär
  • RMA-formulär
  • Konfigureringsunderlag
Stäng